Gratis verzending vanaf €100 & levering binnen gemiddeld 4-8 dagen!

Algemene voorwaarden

v1.0 27 januari 2020

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Identiteit van ondernemer

The Room Consultancy

Handelend onder de naam: Teddy & Beer

Bayershoffweg 50

1852 BC Heiloo

KvK: 75232510 

BTW Nummer: NL002216184B42 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 Artikel 4: De overeenkomst

Artikel 5: Herroepingsplicht

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping

Artikel 7: De prijs

Artikel 8: Garantie

Levering

Artikel 9: Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Teddy & Beer opgeslagen om de bestelling te verwerken. Daarnaast kan Teddy & Beer je gegevens gebruiken voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief (let op! Je moet hier wel toestemming voor hebben gegeven). Je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Je kunt deze dan ook altijd op elk gewenst moment afmelden. Verdere informatie rondom persoonsgegevens is te lezen in ons Privacy beleid.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Teddy & Beer is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 11: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.

Artikel 13: Wijzigingsrecht

Teddy & Beer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op via [email protected] voor eventueel meer informatie.